BJZ

BJ Zetterström AB

Om oss

Ett holdingbolag som äger och förvaltar företag och varumärken.

Transformation

BJ Zetterström AB grundades 2012 av Jonny Zetterström som alltjämt äger och driver företaget.

Inledningsvis erbjöds konsulttjänster inom IT-området men den verksamheten har flyttats över till dotterbolaget Antevia varvid bolaget transformerats till ett holdingbolag.

Primär affärsidé är att fungera som moderbolag för andra verksamheter (se "Vi äger") samt att investera överskottet i såväl noterade som onoterade bolag. Det är endast de verksamheter där ägarandelen inte är obetydlig som redovisas här.

Vi äger

Våra bolag och varumärken.

Kontakt

BJ Zetterström AB
Box 55
186 21 VALLENTUNA

08-222 700

info@bjz.se